Frivilliga Radioorganisationen

FRO Jönköpings län

Kontaktinformation

FRO Jönköpings län
c/o Rosqvist
Morgonstigen 8
573 73 Sunhultsbrunn
E-post: jonkoping@fro.se

vapen 1196980214 7978341   c01751 360px-Jönköpings läns vapen

 Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. Historiskt varit väldigt involverade i våra hemvärnsuppdrag. Men numer är vi väl representerade även bland våra övriga uppdrag såsom NSE, Vägverket och MOLOS.

  FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar. FRO i jönköpings län är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Jönköpings län.  Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

 Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till den nya Nationella sambandsenheten - NSE - som nu etableras i länet. Skapandet av NSE grundas på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Utöver NSE-uppdraget, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det gäller ledningssystembefäl, chef/stf sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Rallysamband

 

steve donoghue 02NM2zCP qk unsplash

Vi har fått en förfrågan från Kalmarförbundet om vi vill vara med och hjälpa till vid ett rally som går av stapeln den 21/8 . 

De sträckor som är aktuella för vår del är sträcka 2 som går mellan Pauliström och Järnforsen samt sträcka 3 som går Kvillsfors - Virserum. 

Detta är ett jättebra tillfälle för oss att stärka vår kassa samt att visa upp oss och samarbeta med grannförbunden. Precis det vi strävar efter!

Hör av er så fort som möjligt så vi uppge hur många som kan hjälpa till. Mail till jonkoping@fro.se

Tack till Steve Donoghue för bilden

Veckomöten

Välkommen att logga in på våra veckomöten. Vi kommer försöka köra varje Torsdag kl 18:30 - 19:30. Tanken är att hålla lite kortare möte fast oftare. Vi försöker hålla oss till ett elleer två ämnen varje gång, och längden runt 1 timma.

Vi kör sista mötet innan vi tar lite semetser den 24/6 och så återkommer vi i slutet av Augusti. 

Glöm inte att vi finns på discord via följande länk: https://discord.gg/H7qp43Uz

Vi har även en egen kanal på Zello. (sök på "jönköpings län" så hittar ni den kanalen)

Logga in på videokonferensen via följande länk: https://meet.tutus.se/Veckom%C3%B6teF17

Medlemsavgift för 2021

Det är åter dags att förnya medlemskapet. Förbundet är helt beroende av våra medlemmar.
Därför hoppas vi att just du fortfarande vill vara medlem. Glöm inte att ange namn och/eller medlemsnummer. Så vi vet vem som betalat.

200 kronor till nedanstående plusgiro konto:

69 92 84-6

Sista betalningsdatum är 26/2

Med vänliga FRO-hälsningar från Förbundsstyrelsen!

https://mailchi.mp/b1ba7be004ac/medlemsavgift-fro-2021

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök