Informationsmail från förbundet V.39

https://mailchi.mp/429483d7c8de/fro-info-v39