Informationsmail från förbundet V.3

Här finns senaste informationsmailet:

 

https://mailchi.mp/f14ec4ff19b1/information-frn-fro-frbundet-v3