Frivilliga Radioorganisationen

FRO Jönköpings län

Kontaktinformation

FRO Jönköpings län
c/o Rosqvist
Morgonstigen 8
573 73 Sunhultsbrunn
E-post: jonkoping@fro.se

vapen 1196980214 7978341   c01751 360px-Jönköpings läns vapen

 Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. Historiskt varit väldigt involverade i våra hemvärnsuppdrag. Men numer är vi väl representerade även bland våra övriga uppdrag såsom NSE, Vägverket och MOLOS.

  FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar. FRO i jönköpings län är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Jönköpings län.  Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

 Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till den nya Nationella sambandsenheten - NSE - som nu etableras i länet. Skapandet av NSE grundas på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Utöver NSE-uppdraget, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det gäller ledningssystembefäl, chef/stf sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Årsmöte 2018

Länge har vi väntat!

Men nu är det dags att hålla årsmöte! 
Var: FROs lokaler i Eksjö. Högra flygeln Trianon.
När: Onsdagen 30/5 kl 18:00

Sedavanliga förhandlingar och efterföljande fika med diskussioner om framtiden.

Handlingar och dagordning kommer skickas ut digitalt. De kommer också finnas utskrivna exemplar vid årsmötet.

Kallelsen kommer även visas på FROs hemsida och i kalendern. Ingen kallelse kommer skickas ut via vanlig post.

 FROlokalen

Vårt Veckomail

Vill du också hålla dig informerad om det senaste? Prenumenera då gärna på vårt veckobrev. Fyll i adressen och kilcka subscribe.

SL7ZZS i luften... För 44 år sedan.

Efter lite rotande i arkiv hittades följande tidningsurklipp. Det är från Värnamo Nyheter och året är 1972. Vid radion Sven Svensson från Vaggeryd. Signalen SL7ZZS hanteras fortfarade av Jönköpings FROförbund. Bara att konstatera att tekniken går frammåt med stormsteg.Wmf E 2821

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök