Frivilliga Radioorganisationen

FRO Jönköpings län

Kontaktinformation

FRO Jönköpings län
c/o Rosqvist
Morgonstigen 8
573 73 Sunhultsbrunn
E-post: jonkoping@fro.se

vapen 1196980214 7978341   c01751 360px-Jönköpings läns vapen

 Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. Historiskt varit väldigt involverade i våra hemvärnsuppdrag. Men numer är vi väl representerade även bland våra övriga uppdrag såsom NSE, Vägverket och MOLOS.

  FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar. FRO i jönköpings län är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Jönköpings län.  Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

 Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till den nya Nationella sambandsenheten - NSE - som nu etableras i länet. Skapandet av NSE grundas på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Utöver NSE-uppdraget, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det gäller ledningssystembefäl, chef/stf sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Information från Förbundet

HASSLERYD
Står still...igen... Allt som behövs för att få upp antennen finns. Snön har försvunnit. Så allt hänger nu på vår mastklättrande vän från Kalmar. (Den ända certade klättrare jag känner) Men om någon har några andra kontakter så här det bara att säga till. Det var då fasen om vi inte ska få utt skrället innan vintern slår till igen...

NÄSSJÖ
Repetern är igång om jag förstått det hela rätt. Det är ett bra QTH på alla sätt. Dock har det ibland dykt upp några störningar. Men jag tror att Bosse LFA har löst problemet.

VOIP aka PBX eller FRO telefonnät
Servern som drev hela FROs hemsnickarde telefonnät drog sin sista suck tidigare i år. Tyvärr var den byggd på glada viljor och det fanns inget riktigt tänk hur den skulle utvecklas. Det gjorde att när det rasade så försvann allt. Men nu är den på gång igen och nätet börjar åter vakna till. Denna gången har man dock tänkt till lite så att det inte får liknande katastrofala följder nästa gång det händer något. Det finns bra finesser vi kan använda i växeln tex att koppla ut sig på tex 68Mhz nätet eller koppla ihop DMR nät med varandra via växeln. Som vanligt är det fantasin som sätter gränsen.

APRS
Vår nya medlem i Tranås håller på att utforska APRS världen. Han sätter upp SL7ZZZ som signal till APRS noden som kommer kommer i luften om inte direkt så inom snar framtid. (När han fått liv i sin TNC ).

Hemvärnsrekrytering

I dagsläget är det ganska bra uppfyllnad med signalister i de olika förbanden, naturligtvis finns det vissa undantag men till stor del börjar det bli fullt. Problemet är dock att de placerade signalisterna inte är medlemmar i FRO. Därför måste vi jobba mer med att få till så att de går med i föreningen. Detta för att visa resultat till myndigheten som ger oss uppdraget att utbilda till just hemvärnet. Risken finns annars att vi kan råka ut för nedragningar i stödet. Tex att lokalen i Eksjö försvinner. Därför kan jag inte vara nog så tydlig med att trycka på att försöka få med hv signalister i FRO.

Medlemsavgift 2016

Kära medlemmar. Det är åter dags att betala in medlemsavgiften. Gör detta till följande plusgirokonto:

69 92 84-6 

Vanlig medlem 150 :-

Familjen 200:-

OBS! Det går inte längre att betala med SWISH

Men som vanligt får ni inte glömma att ange ert SL-nummer.

Gör gärna så, om Ni inte redan gjort det, att anmäla familjen som medlemmar. På så sätt blir vi fler och ju fler desto roligare. Glöm inte heller att ange SL-nummret!

Dags för medlemsavgiften 2015

Kära medlemmar. Det är åter dags att betala in medlemsavgiften. Gör detta till följande plusgirokonto:

69 92 84-6 

Vanlig medlem 150 :-

Familjen 200:-

Det går också att använda Swish för att betala medlemsavgiften. Betalningen sker till nr: 1230173914

Men som vanligt får ni inte glömma att ange ert SL-nummer.

Gör gärna så, om Ni inte redan gjort det, att anmäla familjen som medlemmar. På så sätt blir vi fler och ju fler desto roligare. Glöm inte heller att ange SL-nummret!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök