Frivilliga Radioorganisationen

FRO Jönköpings län

Kontaktinformation

FRO Jönköpings län
c/o Rosqvist
Morgonstigen 8
573 73 Sunhultsbrunn
E-post: jonkoping@fro.se

vapen 1196980214 7978341   c01751 360px-Jönköpings läns vapen

 Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. Historiskt varit väldigt involverade i våra hemvärnsuppdrag. Men numer är vi väl representerade även bland våra övriga uppdrag såsom NSE, Vägverket och MOLOS.

  FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar. FRO i jönköpings län är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Jönköpings län.  Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

 Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till den nya Nationella sambandsenheten - NSE - som nu etableras i länet. Skapandet av NSE grundas på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB).

 Utöver NSE-uppdraget, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Norra Smålands hemvärnsbataljon. Det gäller ledningssystembefäl, chef/stf sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Tillstånden klara

Tillstånden är nu klara för vår sändarplats i Hassleryd. Tillståndet gäller för frekvenser ur det sk. FRO paketet. Vilket innebär att vi täcker upp för både 70 och 160Mhz repeatrarna. Dessutom är FRONETs nya VHF frekvens med i tillståndet. Är det någon som vill titta närmare på tillståndet så finns det som .PDF i FRODOK.

Nytt konto

Från och med i dag har FRO Jönköpings län nytt girokonto, följande gäller och inget annat!

 

69 92 84-6

FROs interna telenät

 

images

I dagarna har det satts upp en SIP-server centralt hos FRO. Det är enkelt förklarat en telefonväxel som istället för telenätet använder internet som bärare istället för tex telias trådnät. Det gör att man enkelt kan skapa ett eget telefon nät. Helt enkelt en FROtelefon. Vi i jönköping har SIPnummerserie 17XXX. Nummerplanen är fortfarande under utveckling. Men kan tittas i den nationella sambandsplanen för FRO. Dock krävs inloggning och den kan man få här.

Vill man vara med så gör man enklast så att man laddar ner en klient. Det finns gratis bådet till PC och till Android. Sedan ärdet bara att logga in och ringa. anmälan görs tillsvidare till styrelsen.

 

Några förbund har kommit väldigt långt och tex FRO elfsborg är väldigt långt fram läs mer om det här. Just nu har vi tre förbundsväxlar i gång och trunkade. De förbund som idagsläget inte har egna växlar kan ligga på den centralaväxeln.

 

Läs mer om SIP här

Läs mer om servern som används här

Här finns en prisvärd ATA-box för att koppla in sin analoga telefon

Masten i Hassleryd

Vill börja med att önska alla våra medlemmar en fortsatt skön sommar och passa på att rapportera vad som är på gång.

 Administration och ekonomi

På den administrativa fronten så kommer org nummer till förbundent vilken dag som helst.

Ansökan och alla papper har skickats till skatteverket. 

 

Hassleryd

Vi har nu tillträde till masten i Hassleryd. Vilket ger oss storta möjligheter att utveckla vår verksamhet och egentligen fixa fin radioservice till våra medlemmar. Hur vi ska göra och vad vi vill sätta upp i masten är på inga sätt klart och beslutat. Vi behöver idéer från alla Er medlemmar. Skicka dina förslag hit.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök