Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning

Kurserna finns listade i menyn i utbildningsrutan under respektive inriktning. Våra uppdragskurser är öppna för andra frivilliga försvarsorganisationers medlemmar. Frågor om utbildning kan skickas till FRO utbildningshandläggare.

Innan du söker kurs

I kursbeskrivningarna framgår vilket avtal du ska ha eller vad som i övrigt gäller för att du ska vara behörig att söka en kurs. Om du söker en befattning inom hemvärnet och inte har gjort värnplikt senaste 5 åren ska du först gå en Grundläggande Soldatutbildning för Frivilliga (GU-F). Innan du påbörjar utbildning till en befattning ska du skriva ett preliminäravtal med ditt förbund i FRO. Förbundet samverkar med våra uppdragsgivare om vilka behov av personal och utbildning som finns.

Att söka kurs

I vår utbildningskatalog finns alla kurser listade och när du hittat den kurs du är intresserad av söker du den genom att fylla i formuläret som kommer fram när du trycker på knappen sök kurs. När du sedan skickar formuläret skickas innehållet till handläggare för registrering. När din ansökan är registrerad kommer du att få en kvittens från handläggaren att ansökan är mottagen och registrerad. Du kommer sedan inte att få något meddelande om status på din anmälan innan antagningarna är gjorda och beskeden skickas ut.

Mat och förläggning

På kursgårdarna sker förläggning i 2-bäddsrum. Enkelrum eller övriga specialönskemål kan normalt ej garanteras. Vid kurser som genomförs på regementen sker förläggning i logement. 

Familjen kan följa med

När du går kurs på en kursgård (Falsterbo, Fårö och Ånn) kan du som FRO-medlem ta med familj till kursplatsen. Som familj räknas make/maka/sambo och barn. Kostnaden för medföljande anhörig är 419 kr per dygn för vuxen (över 12 år) och 209,50 kr för barn (2–12 år). Barn under 2 år förler med utan kostnad. Priser avser helpension, avbokning av enstaka måltider kan inte ske. Om familjen inte är med hela tiden kan du få betala enkelrumstillägg (200 kr per dygn) för de dagar familjen inte bor på kursgården.

Ekonomi

Vid utbildning som omfattar mer än två vardagar kan du få dagpenning. Dagpenningen beräknas: Årsinkomst (SGI) x 0.9 / 365. Lägst 130 kr per dag, högst 933 kr per dag (2020). Årsinkomst ska vara styrkt genom SGI-intyg från Försäkringskassan. Intyget får inte vara äldre än 1 år. Äldre intyg ger lägsta dagpenning (130:-). Ett intyg från din arbetsgivare om årsinkomst för innevarande år kan också godkännas om det är svårt att få besked från Försäkringskassan innan du reser till kursen.

Dagpenningen är skattepliktig. En förutsättning för att få dagpenning är bl a att du är eller ska bli avtalsplacerad inom någon samhällsfunktion. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder och avslutar en kurs. Om du skulle ha jobbat in- och/eller utryckningsdagen kan du få dagpenning även för dessa dagar. Du måste då medföra ett intyg som styrker att du förlorat din arbetsinkomst någon av dessa dagar.

Premier

Efter godkänd utbildning kan du i vissa fall få en skattefri utbildningspremie. Vilka kurser det gäller framgår av kursbeskrivningen.

Utbetalningar

Alla reseräkningar skall fyllas i med kompletta uppgifter, tydligt textade. Dessa samlas normalt in av kurschefen och skickas in för utbetalning i efterhand. Utbetalningar görs normalt en gång i månaden. Om uppgift om konto saknas, skickas ersättningen i form av en utbetalningsavi. Bankerna tar ut avgift för att lösa in dessa avier, vi uppmanar därför alla att skriva i kontonummer.

Resor

Detaljerad information om bokning av resor, gemensamma transporter mm får du med antagningsbeskedet. Där framgår också hur du beställer din resa. Eventuella måltider på resa till och från kurs står resenären för själv. Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen för våra elever. Du kan välja att åka tåg eller bil. Om du reser med egen bil är ersättningen 1:85 kr/km, dock högst motsvarande kostnaden för resa kl 2 med tåg. I vissa fall kan det vara billigare att resa med flyg. Detta bestäms från fall till fall genom att kostnaderna för olika färdsätt jämförs.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök